BÀI DỰ THI ELEARNING CẤP TỈNH 2020-2021_DOÃN THỊ THU THỦY

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tên bài giảng: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH

  – Môn: TIN HỌC 8

  – Họ và tên: DOÃN THỊ THU THỦY– Giới tính: Nữ

  – E-mail: doanthuy211288@gmail.com – Số điện thoại: 0964751175

  – Trường: THCS Kim Đồng, huyện Đại Lộc