BÀI GIẢNG ELEARNING CẤP TỈNH 2020-2021_ NGUYỄN THỊ MINH LỢI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tên bài giảng: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

  – Môn: ĐẠI SỐ 9

  – Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH LỢI– Giới tính: Nữ

  – E-mail: minhloi81@gmail.com – Số điện thoại: 0919642608

  – Trường: THCS Kim Đồng, huyện Đại Lộc