BÀI GIẢNG LEARNING (TRẦN THỊ THUTRANG)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tên bài giảng: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH

  – Môn: TIN HỌC 7

  – Họ và tên: TRẦN THỊ THU TRANG– Giới tính: Nữ

  – E-mail: nganha19082016@gmail.com – Số điện thoại: 0384740944

  – Trường: THCS Kim Đồng, huyện Đại Lộc