đề kiểm tra đại số 7

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Họ tên : …………………………

      Lớp 7/

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I

                     Tiết 19 : MÔN: ĐẠI SỐ 7 :

 

Đề B

  1. TRẮC NGHIỆM : (4 điểm). Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:

Câu 1.  Chọn câu sai

  1.               B.             C.                   D.

Câu 2: :   bằng:

A.-7       ; B.7    ; C. 7 và -7          D. Cả ba đáp án đều đúng

Câu 3 : Kết qủa của phép tính  là

  1. B. C.                                   D.

Câu 4: Kết qủa của phép tính

  1. B.                                C.                               D.

 

Câu 5: Từ đẳng thức a.d = b.c  có thể suy ra tỉ lệ thức nào sau đây:

  1. B.                 C.               D.

Câu 6:  Làm tròn số 33,7481 đến chữ số thập phân thứ hai

  1. 33,73                B. 33,74                    C. 33,75                 D. 33,76

Câu 7: Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

  1. B.                C.                       D.

Câu 8: Kết quả phép tính   bằng

 

 

  1. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm): Thực hiện phép tính:

  1. a) b)

Bài 10:( 1,5 đ) Tìm độ dài ba cạnh của một tam giác , biết chu vi tam giác đó là 24 m và độ dài  ba cạnh tỉ lệ 3;4;5.

Bài 11: (2,0 điểm) Tìm x biết

 

Bài 12: (0,5 điểm) So sánh : và