HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG NĂM HỌC 2019 – 2020.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Được sự cho phép của lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc và Liên đoàn
lao động huyện Đại Lộc, trường THCS Kim Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ
viên chức và đoàn viên công đoàn năm học 2019-2020 vào lúc 7 giờ 30
phút ngày 23 tháng 9 năm 2019.
Thông qua Hội nghị, nhà trường đã tổ chức phát động các phong trào thi
đua “Hai tốt”, “Hai giỏi” và triển khai thực hiện lồng ghép các cuộc vận động
quần chúng như: “Dân chủ- Kỉ cương-Liêm chính-Trách nhiệm”, “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…nhằm tập hợp sức
mạnh tập thể, năng lực của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động của
đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và xây dựng cơ quan, đơn vị
trong sạch vững mạnh.


Hội nghị vinh dự đón tiếp thầy giáo Hồ Công Nhật-Chuyên viên Phòng giáo
dục- Đào tạo huyện Đại Lộc; ông Đoàn Ngọc Trai-P.CT Liên đoàn lao động
huyện Đại Lộc; bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Đại Đồng; Ông Nguyễn Văn Đó -Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh;
Trưởng các ban ngành, ban Nhân dân các thôn trên địa bàn xã Đại Đồng
cùng toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.


Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương hướng,
nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Trong năm học vừa qua, Trường đã đạt
được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác: Trường đạt danh hiệu Tập
thể lao động tiên tiến, có 04 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 27 cá nhân được công
nhận Lao động tiên tiến. Kết quả cuối năm, Công đoàn nhà trường được
Liên đoàn lao động huyện Đại Lộc tặng danh hiệu: Công đoàn vững mạnh
xuất sắc.


Về học sinh: Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 95 %, lên lớp sau thi lại đạt
100%, HS lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS 128/128 đạt 100 %. Tỉ
lệ HS xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 99%. Ở kỳ thi học sinh giỏi khối 6-7-8-
9 cấp huyện có 49 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 11 giải nhì, 17
giải ba và 20 giải khuyến khích.
Trong Hội nghị, thầy giáo Hồ Công Nhật-Chuyên viên Phòng giáo dục- Đào
tạo huyện Đại Lộc và bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng đã ghi nhận những thành quả của nhà trường đã đạt được
trong năm học qua. Đồng thời chỉ đạo tập thể nhà trường tiếp tục xây dựng
một tập thể đoàn kết, thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2019-2020
với chủ đề: “Dạy người”


Hội nghị cán bộ, viên chức và đoàn viên công đoàn trường THCS Kim Đồng
đã kết thúc thành công tốt đẹp. Nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ giáo
viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tổ chức điều hành
thực hiện thắng lợi các hoạt động trong nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm
học  2019-2020 theo các mục tiêu nhiệm vụ mà hội nghị đã biểu quyết.