Tiết 10-11 Vẽ tranh : Đề tài cuộc sống quanh em

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 8-9 Vẽ tranh : Đề tài tranh phong cảnh

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 6-7 Tạo dáng và trang trí thời trang

Lượt xem: Lượt tải:

Mt 6 Tiết 4 Màu sắc trong trang trí

Lượt xem: Lượt tải:

MT 6 Tiết 3 Màu sắc

Lượt xem: Lượt tải:

MT 9 Tiết 4 :Trang trí hội trường

Lượt xem: Lượt tải:

MT 9 tiết 1 Tạo dáng và trang trí túi xách

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 24 Mẫu có 2 đồ vật

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 27 KÍ HỌA

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 31 Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa

Lượt xem: Lượt tải: