Tiết 10-11 Vẽ tranh : Đề tài cuộc sống quanh em

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 8-9 Vẽ tranh : Đề tài tranh phong cảnh

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 27 KÍ HỌA

Lượt xem: Lượt tải: