Ngày hội thiếu nhi vui khoẻ – Tiến bước lên Đoàn và công nhận chương trình rèn luyện Đội viên năm học 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

IMG_0003 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019