NHỚ CON

Lượt xem:

Đọc bài viết

NHỚ CON

Lúc ra đi, mẹ vui buồn lẫn lộn

   Ba âm thầm lặng lẽ đếm thời gian

      Xa quê hương nay đã một năm tròn

        Con khỏe mạnh ba mẹ mừng hơn cả.

 *****

   Thu mãn đông tàn xuân qua nay hạ

   Hồ cá trước nhà, vắng chủ cạn khô

   Chậu hoa lan, ngày ấy càng bơ phờ

                 Trổ gắng gượng hương bay như thầm lặng.

 *****

Con ra đi ba mẹ thường căn dặn

       Học hàng đầu trước hết học chữ tâm

Xa các con ba mẹ vẫn nhũ thầm

        Ráng chịu đựng bốn năm rồi đoàn tụ.

                                                                        -Ngô Thị Lệ Thanh-