Hình trụ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Hình trụ
Loại tài nguyên Toán 9,
Tên tập tin Hinh-tru.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 24/04/2018
Lượt xem 104
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về