TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC MÔN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO GIÁO VIÊN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cùng với phương hướng chung của ngành giáo dục đối với năm học 2017-2018 tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; trước thèm thay sách giáo khoa vào năm học 2018-2019, nhằm tiếp cận sự đổi mới của phương pháp dạy học, sáng ngày 14/8/2017 trường THCS Kim Đồng tổ chức tập huấn trải nghiệm sáng tạo trong các môn học theo định hướng phát triển năng lực cho giáo viên.

20170814_144508t
“Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cần được hiểu là hoạt động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh, được tổ chức bằng các việc làm cụ thể của học sinh, được thực hiện trong thực tế, được sự định hướng, hướng dẫn của nhà trường. Đối tượng để trải nghiệm nằm trong thực tiễn. Qua trải nghiệm thực tiễn, người học có được kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định. Sự sáng tạo sẽ có được khi phải giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để giải quyết vấn đề, ứng dụng trong tình huống mới, không theo chuẩn đã có . . .hoặc nhận biết được vấn đề trong các tình huống tương tự, độc lập nhận ra chức năng mới của đối tượng, tìm kiếm và phân tích được các yếu tố của đối tượng trong các mối tương quan của nó, hay độc lập tìm kiếm ra giải pháp thay thế và kết hợp được các phương pháp đã biết để đưa ra hướng giải quyết mới cho một vấn đề”, với sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các báo cáo viên, qua một ngày làm việc nghiêm túc,giáo viên của các tổ đã tiếp thu và trải nghiệm tạo ra những “sản phẩm” của tổ mình.

20170814_14474220170814_14581120170814_152153


Đây là hoạt động chuyên môn bổ ích, trang bị kiến thức cho giáo viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.