Trường THCS Kim Đồng

  • Điện thoại: 0510.3846242
  • Email: thcskd@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Hà Nha - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam