Trường THCS Kim Đồng

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: viettechkey@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Hà Nha, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quản Nam