• NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng
  • 0984046242
  • nambinhtran19@gmail.com
  • ĐỖ VĂN QUANG
  • Ban Giám Hiệu
  • HIỆU TRƯỞNG-BÍ THƯ CHI BỘ
  • 0978322445
  • vanquangpbc@gmail.com
  • Công tác tại trường THCS Kim Đồng từ tháng 7/2017