Hình trụ

Lượt xem: Lượt tải:

Giải bài toán bằng cách lập pt

Lượt xem: Lượt tải:

Phương trình quy về pt bậc 2

Lượt xem: Lượt tải:

Diện tích hình tròn

Lượt xem: Lượt tải:

Đọ dài đường tròn

Lượt xem: Lượt tải:

GÓC NỘI TIẾP HÌNH 9

Lượt xem: Lượt tải:

HÌNH NÓN, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH

Lượt xem: Lượt tải:

CĂN BẬC BA

Lượt xem: Lượt tải:

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Lượt xem: Lượt tải:

Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Lượt xem: Lượt tải:

Sự xác định của đường tròn

Lượt xem: Lượt tải:

HH9-tiet 1

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212 »